Bí mật của Phan Thiên Ân - Người giàu nhất thế giới.

Li ngưi đánh máy (không phi trong sách)

Đây là mt quyn sách có lai lch vô cùng đc bit. Các bn sinh sng ở vùng Nam California

chắc nhiu ngưi còn nhớ khong 10-12 năm vtrưc, cun sách này đưc mt ngưi hoc mt tchức n mt gi tng min phí bt kể số lưng cho bt cứ ai hi xin bng cách viết thư ti mt đa chỉ PO Box. Mt số lưng ln n bn đã đưc phân phi đến tay ngưi đc, to nên

mt nh cách huyn thai cho câu chuyn. Tôi không thể nói gì nhiu vquyn sách này ngòai việc giá trị ca quyn sách, cả về mt thc tế ln mt tinh thn đu không phi dxác đnh, và trong sbạn đc ca thư quán có lẽ sẽ có ni cm thy mt tác đng nào đó tsách đến cuc đi ca nh.

Tôi không giđưc bản chính ca quyn sách mà chcó 1 bn đánh máy li. Đến khi post lên đc li tthấy ni đánh máy qcu th, đôi chtha thiếu 1 vài ch, làm mt đi mt ít strôi chảy ca mch văn, tuy không có hi nhiu lm. Tôi đã cố gng sa li theo trí nhca mình nhng chcó thsa. Hy vng bạn nào giđưc quyn sách này sgiúp tôi phc hi nguyên bn.

Li Ta

Tôi nhớ mt bui ti đàm đo vi mt ni trtui vgiá trca đng tin. Ging cô ta hăng say “Có nhng thmà đng tin không thmua đưc”, tôi cưi đùa Đng ý, nhưng đó là nhng thứ mà tôi không cần”.

Nói vy nhưng trong thâm tâm, tôi vn tng cm cái băn khoăn ca tui mi ln vtin bc. Tôi đã ln lên vi câu kinh tnh như “Ngưi giàu mà lên đưc Thiên Đưng còn khó hơn con Lc Đà chui qua lỗ kim”, hay nhng li nói đưc ghi là danh ngôn như “Không có tài sn ln lao nào mà không thu nhp bng ti ácri nhng so sánh chế diu về nhng tên trc phú vi kthanh bần.

Ln lên, ra đi, sau bao nhiêu bài hc vti nhc, nghèo hèn, thua kém và tht bi, tôi bt đu biết kính trng giá trị ca đng tin. Tôi không biết cái nghèo có mang li hnh phúc hay nhân

cách cho ta không? Nhưng tôi thy ngưi ta đã nhân danh cái nghèo để bào cha cho bao nhiêu ti ác, từ đu tranh giai cp cho đến trm cưp lưng gt.

Nhưng từ kính trng đng tin đến thờ phưng nó li là mt thái cc bao ngưi đã lm li. Chính tôi cũng đã bmt bao tgiđm cách làm giàu theo kiu gia tc ca M, kiu fast food, (something for nothing, get rich quick). Li thêm mt lô nhng bài hc. Các triết lý nhân qucủa nhà Pht mà tôi đã bỏ quên luôn luôn hin din. Mun có trái ăn, phi biết trng cây. Đng tin chỉ là nhng trái quả tạo tnh từ hạt ging, công sc và thi gian cùa nh. Không chu bgỗ vào lò sưi mà ngi đi hơi nóng, tcái đi chờ phi là thiên thu.

Sau nhng bưc vấp đó, tôi bắt đầu đi trong vng vàng. Xã hi và sthuế bt đu sp tôi vào danh sách nhng ngưi giàu có. Có tin, tôi thy nh rng lưng hơn, thương và kính trng tha nhân hơn, nhưng trên hết, tôi thương và kính trng tôi hơn. Nhng mc cm vi nhng ngưi dân đã đô hộ chúng ta như ni M, ni Nht, ngưi Tàu, ngưi Pháp đã biến mt.

Tôi viết cun sách này đknim ngày tôi thoát xác, bay cao vi thế gii. Tôi viết cho tôi, hơn là cho bất cai. Cun sách ncun nht ký, giữ kín ở mt góc ti nào trong đng sách vtài liu thu gom từ bao năm đi và sng.

Nhưng mt bui ti ở khách sn Metropole ở Hà Ni làm tôi thay đi ý đnh. Tôi đến Vit Nam vi mt phái đoàn đu tư ca mt công ty ln ca M. Tên chtch chiếm mt phòng ln nht gi là Presidential suite. Tôi chỉ ở mt Junitor Suite, tin phòng chcó 420 Đô la mi ngày, nhưng cũng bng tin lương nguyên năm ca mt kỹ sư trẻ ở xmình. Ti đó, sau mt ngày hp hành mệt ngh, tên chủ tch Mỹ 

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0902501249