Bí mật của Phan Thiên Ân - Người giàu nhất thế giới. P1-Chương 3 (tiếp theo 2)

"Nhng phút cô đơn này sẽ đem đến cho mày bao nhiêu là cám d". Ging Lương Tnh trm xung, "Phản ng ca mày trưc nhng cám dnày snh hưng rt nhiu đến snghip cmày. Khi chung quanh mày chỉ có mt mình mày và mt mớ hàng, mày scm thy vô cùng ri lon.

Nhng mc đích, nhng giá trị đu blc hưng; và nhng hành đng ca mày đôi khi trtnh ngu xun và đem đến nhng hu quả khó lưng. Bao nhiêu ngưi vi nhng khnăng rt cao vnghề mi bn đã chôn vùi sự nghip ca htrong cnh hung đó. Ngoài ra, không ai san i hay đùa chơi vi mày khi mày thua l; chcó nhng đa mun li dng."

"Con sẽ cẩn thận và stheo đúng li chú dn."

"Đưc ri, mình sẽ bt đu. Tao sẽ không nói thêm gì na. Mày vn còn là mt con sâu. Cho đến khi nó hóa bưm, sâu vẫn là sâu. Cho đến khi mày to cho mày mt snghip, mày vn chưa thlà mt tên mại bản."

"Bao gicon bắt đầu?"

"Thứ Hai, khi về li Saigon. Mày đến kho hàng số 6, gp thng Mưi Thanh. Nó slp mt tơng mc mi cho mày, và sẽ giao cho mày lô hàng đu tiên. Mt hãng dưc phm bên Hòa Lan mi cho công ty tao đc quyn bán ti Đông Dương mt loi thuc mi, cha bnh st rét, công hiệu gấp trăm ln loi Quinquina vn đang xdng.

"Mày sẽ ly khong 1000 hp, ri đi thng lên khu Pleiku, Paksé. Đưng  đi còn khó khăn, nhiu chỗ mày phải đi thuyn. Dân trên đó cũng còn nghèo lm, my thng mi bn ca tao chê, không thèm lên bán, và ti dân không có tin mua. Nhưng tao đã bán rt nhiu hàng ở khu này. Mày sẽ ở li quanh các làng Thưng cho đến khi bán hết".

Thiên Ân cố dấu vẻ vui sưng trong ging nói ca hn, "Ri tin bc tchú stính vi con ra sao?"

"Tao để cho mày giá slà 2 đng mt hp như bao nhiêu bn hàng khác. Mày ntao 2 ngàn đng. Mày mun bán ra bao nhiêu ttùy mày. Khi trv, mày trả cho tao stin 2 ngàn, còn dư bao nhiêu tlà phn ca mày."

Thiên Ân gật gù, trong trí hn đã bt đu phác ha mt chương trình làm vic cho ngày mai. Lương Tnh vỗ nhẹ vai tên tài-xế-mun-tnh-mi-bn, "Khi v, nếu mày thy nghề này không thực shấp dn, mày đng xu h. Tao sẽ cho mày trở li chân tài xế. Đng bao gixu hổ vì

đã gng làm. Nhng đa thc sự tht bi là nhng đa không bao giờ dám làm. Khi mày trv, tao sẽ bàn thêm vi mày vkết quả chuyến đi, ri nh stiếp tc nh toán cho nhng bưc ti."

Thiên Ân cúi đầu chào, quay bưc ra, nhưng ông già vn chưa xong, "Có mt điu mày phi luôn luôn ghi nhớ khi bắt đầu cái nếp sng mi ca mày. Đó là mày svưt qua đưc bt ctrngi gì, dù ln lao và khó khăn đến đâu, nếu mày givng ý chí. Và knào càng có nhiu tham vng thì càng gặp nhiu trngi." "Tht bi sẽ phi lùi bưc nếu ý chí tnh công ca ta đmnh."

Lương Tnh ti gn Thiên Ân, nhìn thng vào mt hn, "Mày có hiu hết ý ca tao không?" "Có, thưa chú."

"Vy thì lập li tao nghe."

"Tht bi sẽ phải lùi bưc nếu ý chí tnh công ca ta đmnh."

( Hết P.1 - Chương 3. Tiếp theo là P.1 - Chương 4 )

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0902501249