Bí mật của Phan Thiên Ân - Người giàu nhất thế giới P1 - Chương 4 (Tiếp theo)

Chiếc xe Peugeot đi 30 gì đó, loi xe gia đình nhưng đưc biến đi đtrtnh xe đò. Chđcho 6 ngưi Tây Phương, nhưng hn đếm cũng gn 30 ngưi, chng cht còn thơn cá hp. Thêm mt lô hành lý cht ở trên mui xe, khiến tc đca chiếc xe không nhanh hơn là xe đp bao nhiêu. Tuy nhiên, thi giờ không phi là mt hin kim quý báu ở đây. Hn ngi ép vào cánh cửa, không thở ni vi cái hôi hám và mùi xú uế nng nc. Ri hn thiếp đi. HMt cánh tay lay hắn trdy. Tên tài xế già ra du cho hn xung. Mi ngưi trên xe đã đi hết tự bao gi. Tri ti hn, ngn đèn le lói từ phía tht xa là ngn đèn duy nht trong mt đêm không tng sao này. Hắn hi tên tài xế có phi đây là Bn Chu Khan, trong tiếng Lào chp chng ca hn. Tên tài xế chdơ tay xua đui hn. Trả tên tài xế tin xe, hn ôm chiếc va ly tn ngn không biết đi vhưng nào. Hn tnh, "Thôi cm mt nơi ngtm, ri sáng mai shi rõ đưng xá, trở về Paksé." Hn quyết đnh tiến về phía ngn đèn duy nht.

Tưng là gn, nhưng cũng mt hơn na tiếng, hn mi leo đến nơi. Con đưng quanh co, tht trơn trt, nm trên mt ngn đi nh. Đó là mt cái nsàn, trung bình như nhng nhà sàn khác ở khu HLào này. Hắn bưc lên nấc thang, gỗ cũ và mc như sp gy. Hn gõ nh. Ri gõ nh. Mt hi lâu, chiếc ca mở hé. Khuôn mt ca mt thiếu phTây Phương hin ra, "Ông mun hi ai?" bng tiếng Pháp. Hn đưc cho hc trưng Pháp tnhỏ nên rt mng. "Tôi đi lc. Tôi mun vBn Chu Khan nhưng xe li đưa đến đây. Tôi m chngủ tm đêm nay, đsáng mai m đưng về Paksé." Trong im lặng, ngưi đàn bà mca. Bộ áo qun ca ngưi ntu. Thiên Ân vi vàng, "Merci, ma soeur".

Cnh tưng bên trong căn phòng làm Thiên Ân kinh ngc. Cả cái nhà sàn chrng chưa quá 40 mét vuông, mà nằm la lit ít nhất là 300 ngưi. Ngoi trhơn chc chiếc giưng đôi 2 tng, tt cả đều nm dài trên chiếu, dưi sàn g. Đmi la tui, tđa bé còn bú sa mđến ông già hom hem gần đất xa tri.. Dù chcó mt ngn đèn măng xông gia phòng, Thiên Ân cũng nhn rõ là mi ngưi coi như đã mt thn sc.

"Tng ri cả làng bbnh dch. Mt ging mui từ phương Bc xung gây bnh st rét cho hơn 60% dân làng. Tôi đã kêu cu Paksé, mà bộ y tế ở đó cũng không còn thuc men hay tin bc gì để cung cp. Hchnằm chờ chết. Chỉ vài ba ngày na. Tôi không làm gì đưc." Ngưi ntu

ging bun rầu. Ri bà chcho Thiên Ân mt góc còn li gn cánh ca. "Ông có thngtm chỗ này. Chúc ông ngon gic."

Thiên Ân tn ngn suy nghĩ. Hn nhìn chiếc valy, thy rõ qua lp vỏ da là 1 ngàn hp thuc HD- 305. Hắn quay lại nhìn nhng khuôn mt gn hn, ri xa hn. Nhng khuôn mt ca bt hnh và chu đng. Nhng khuôn mt ca sự đầu hàng vô điu kin. Nhng khuôn mt ca ssng đang le lói như ngn đèn nhỏ chcơn gió mnh đtt lm. Tay hn run run. Cái ổ khóa ca va ly tht quen thuc, hắn đã mở ra biết bao ln, đly nhng hp thuc đưa mu mi mc. Nhng hp thuc này slà chìa khóa đmở mt cánh ca huy hoàng cho tương lai ca hn.

Thiên Ân nhm nghin mt li và thở dài. Hn không còn mt la chn nào khác. Thiên Ân mở khóa chiếc va ly, cm lên hp thuc HD-305, gii thích cho ni ntu vcông hiu ca chúng. "Tôi còn ở đây đúng mt ngàn hp. Va đlưng cho tt cmi ni. Bà gily."

Ngưi nữ tu do d. "Nhưng thưa ông, chúng tôi không có mt đng nào đtrcho ông. Tôi không dám nhn..."

Thiên Ân ôn tn. "Tôi biết. Bà cgily. Họ cn nhng thứ này hơn là tôi hay ngưi chtôi... Ti, chúc bà ngon gic."

Thiên Ân quay ra góc ca, hn thy mt mi và không sao mmt ni. Hn làm mt gic thngon.

 (Hết P.1-Chương 4 .Tiếp theo là P.1- Chương 5)

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0902501249