Bí mật của Phan Thiên Ân - Người giàu nhất thế giới .P1 - Chương 5.

Thiên Ân chm chạp bưc lên nhng tng cp ca cái cu thang phía trong, dành riêng cho khách và nhân viên mun lên thng phòng làm vic ca Lương Tnh. Tng lu năm trong mt ngày nóng bc có thể làm ngưi leo thm mt. Nhưng Thiên Ân không mt vi nhng bc thang, mà vi nhng ý nghĩ và mưu nh trong đu. Hn không hiu ti sao hn li ngu xun tng không lô thuc cho nhng ngưi Lào không quen biết?

Bây giờ hn nói gì vi Lương Thành đây? Và nhng tên nhân viên khác? Bn nó chc sẽ bò lăn ra cưi khi nghe tên mi bn đi tài tng không hàng hóa thay vì mua bán. Hn mun ba ra mt câu chuyn đnói vi Lương Tnh. Có lẽ hn sklà chiếc va ly bị ăn trm hay ăn cưp trên đưng qua biên gii Lào? Lương Tnh có tin? Dĩ nhiên phi tin vì đã có rt nhiu trm cưp

trên khúc đưng này. Và Lương Thành chc chla mng hn vti cu th?

Lương Tnh không có khách. Ông đng quay lưng ra phía đưng, nơi sân thưng, nhìn xung tnh ph. Bên dưi là đưng Catinat, bên kia là bsông Saigon. Cthành phố chcó tòa nca công ty ông và khách sn Majestic là cao nht. Ông trm ngâm suy tưng vgic mơ hôm qua. Ông mơ thấy nh đang khiêng mt cái rương nng trĩu, cái rương mà ông vn gikín từ bao lâu nay dưi hm căn nhà riêng ca ông. Ông mt nhoài ngưi đy rương lên mt con dc tht cao, dn lên đnh núi. Sau bao nhiêu cố gng, ông đem đưc lên đnh. Ttrên tri, bng nhiên xao đng, nhng đám mây và gió bão cht ni lên. Ông lo stìm chtn. Ông va buông chiếc rương ra để chy tchiếc rương tut dc, lăn xung phía dưi.

Mt con đại bàng từ đâu bay đến, dùng cái mngàn cân, cp chiếc rương ri bay lên cao. Ông tiếp tc chạy và chy, cho đến mt hang núi l. Nơi đó, có ctrăm ngưi Thưng đang nhy

múa nô đùa. Họ bao quanh ông, mi nhy và ung rưu. Ông dt hqua mt bên, bưc khi đám đông tthấy mt thanh niên trẻ đang ngi ung rưu mt mình ở mt góc ti. Dưi chân hn, là chiếc rương mà con đi bàng đã cp bay đi. Ông ti gn thì nhn ra chàng thanh niên đó là thng Thiên Ân. Ông cht tnh gic và không sao ngủ li đưc.

Gic mơ là mt ám nh sut ngày hôm nay. Ông tiếp khách ly l, chứ trong tâm trí, chiếc rương và Thiên Ân là đtài thưng trc. Mt tiếng đng phía sau. Ông quay li tthy Thiên Ân đang đứng đi

"À, mày mi vđó hả. Ngi xung đây, kcho tao nghe mi chuyn. Mày không xách cái va ly về, có nghĩa là mày đã bán hết hàng. Đáng khen. Ung ly tnày ri nói chuyn. Đêm qua tao cũng nm mơ thy có chuyện hơi lạ kỳ."

Lương Tnh da nga trên chiếc ghế rng, lơ đãng nghe Thiên Ân kli câu chuyn dài ca hn. Từ nhng từ chi nhnhàng đến nhng chi bi la mng hn phi chu đng từ Pleiku đến Paksé. Ông gật gù và mm cưi khi nghe chuyn tên nh Pháp chĩa súng vào đu hn da bn

hn, cũng như vtên bác sĩ Lào khoe hn cái xu chiêng ri đá đít hn ra khi ca. Sau cùng, Thiên Ân kli cái đêm cui cùng khi hn ngi ở quán ăn Paksé, nghi ngvề khnăng cũng như sự la chn nghnghip này ca nh. Lương Tnh gián đon câu chuyn, hi nh, "Mày kể hết cho tao nghe vnhng gì chy qua trí óc mày khi mày ngi đó ti thân và đau nhc cho mày."

Thiên Ân nói ra cn kẽ tất cả nhng câu tvn và ý tưng mun bỏ cuc. Lương Thành vn tm, "Ri sau cùng, ý tưng gì đã khiến mày xua tan mi nghi ngờ và quyết đnh tiếp tc thlửa, quyết đnh sẽ bán cho xong lô thuc này?"

Thiên Ân ngập ngng, "Lúc đó con ngđến hình nh ca MHương, con ông Thái Hưng. Con biết rng nếu con thất bi, con sẽ không bao giờ dám gp cô ta na". Ri Thiên Ân nói như khóc, "Nhưng con đã tht bi, thưa chú."

"Tht bi? Tại sao? Mày có đem cái lô hàng vli đâu?"

Vừa khóc va nói, Thiên Ân kể li phn cui ca câu chuyn, từ khi n

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0902501249