TỜ KINH SỐ 10

Khi đi din vi mt thm kch tang thương hay mt tai ha him nghèo, ai mà không hưng li van xin về mt Đng Ti Cao? Ai mà không cu nguyn khi bị vây hãm vi thn chết, vi bnh him, vi nhng huyn bí ngoài sự hiu biết ca con ngưi? Cái trc giác sâu kín này đã đến từ đâu, mà mi con ngưi hay tvật đu phải dùng đến trong nhng giờ phút him nguy?

Mt chúng ta sẽ tự đng chp khi có mt bàn tay đưa ngang. Chân cng chúng ta stđng git khi có ai gõ vào đu gi. Đe da mt ngưi nào bng cái “Hù” bt cht, ming hn stđng nói “Tri ơi”. Cái trc giác tđng này, từ đâu ti?

Dù tôi không phi là mt con chiên hay mt tín đrt ngoan đo, tôi cũng nhn hiu cái huyn nhim cao cnày ca thiên nhiên. Tất cmi sinh vt trên trái đt này, kcả con ngưi, đu chia chung các trc giác về sự cu nguyn.

Và li cu nguyn chlà mt van xin ln tiếng hưng về mt Đng Ti Cao. Khi thiên nhiên đã ban cho con la, con chim, con ni khả năng và trc giác đct cao li van xin, thiên nhiên cũng đã dự tlà nhng li van xin này đang đưc lng nghe bi mt quyn lc cao ln hơn mi sinh vật và đủ quyền sc để đáp ng li van xin đó. Thôm nay, tôi scu nguyn, sẽ van xin. Nhưng li cầu nguyn ca tôi không bao gilà van xin đđưc giúp đmà van xin đđưc hưng dn.

Tôi sẽ không bao gicu nguyn đm kiếm nhng vt cht tư hu cho tôi. Tôi không xin là cho quanh tôi nhiu ni hu kẻ hạ lo tng miếng ăn thc ung. Tôi không xin nhng căn nhà tng lệ vi đầy đtin nghi. Tôi sẽ không bao ginglà li nguyn cu ca tôi smang đến tin bc, tình yêu, danh vng, chiến thng, thành công hay hnh phúc. Tôi chxin cho có đưc sự hưng dn, cho tôi thấy đưc phương thc, đưng li để to dng nhng tnh qu; và như thế, li cu nguyn ca tôi sẽ luôn luôn đưc đáp ng.

Sự hưng dn mà tôi m kiếm có thể sẽ đến, hay có thể không đến, nhưng cả hai trưng hp, tôi đều đã đưc trả li. Nếu đa bé xin Cha nó mt miếng bánh, mà không đưc, ngưi Cha cũng đã trả li cho nó ri.

Li cu nguyn ca tôi sẽ như sau:

Đng Ti Cao, xin Ngài giúp đcon. Mi ngày con bưc ra ngoài thế gian, con thy rt cô đơn và yếu đui. Không có sự hưng dn ca Ngài con scon slc li và xa dn nhng đưng cho con tìm đưc hnh phúc và tnh công.

Con không xin Ngài bc vàng châu báu, hay nhng cơ hi nm trong khnăng con. Con chxin Ngài hưng dẫn cách thc để con gầy dng đưc khả năng đnm ly nhng cơ hi.

Ngài đã dạy con sư tử cách thc săn mi đsinh tn bng bn năng. Xin dy con cách thc sinh tn và thnh vưng trong tình yêu để con hãnh din là con sư ttrên thương trưng.

Giúp cho con m đưc sự khiêm tn bng trngi và tht vng; nhưng cũng giúp cho con thy đưc cái huy hoàng ca chiến thng.

Hãy trao cho con nhng công vic mà nhiu ni đã không làm đưc; nhưng dy con cách thc gn lc nhng kinh nghim tht bi ca họ để con có thtnh công. Thtch con vi nhng tai ha để tâm hn con đưc rèn luyn; nhưng nhớ cho con cái can đm đcưi trưc nhng li lm.

( Còn tiếp theo)

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0902501249