TỜ KINH SỐ 10 (Tiếp theo)

Cho con sng đngày tng để con đạt đến mc tiêu; nhưng giúp con sng mi ngày như đó là ngày cui cùng ca đi con.

Chỉ con cách thc ăn nói để có đưc hiu quả khi giao tiếp; nhưng dy con cách im lng trưc nhng thị phi vô bổ ca tha nhân.

Dy con cái kỷ luật vi thói quen không bao gibỏ cuc; nhưng cũng cho con thy tt cđu có mt tlxác sut là tỷ lệ trung bình. Cho con cái trc giác bén nhy đnhn din đưc nhng cơ hi; nhưng nhdạy con cái kiên nhn đtp trung đưc năng lc.

Dy con cách thc tạo cho mình rt nhiu thói quen tt đbt dn nhng thói quen xu; nhưng nhớ cho con lòng hxđthông cm vi cái yếu đui ca tha nhân.

Dy con bài hc về đau khđcon hiu rng: “Mi sự ri cũng qua đi”; nhưng cho con cái hnh phúc ngi đếm nhng ân lc mi ngày.

Đy con trc din vi hn tđể con không ngu dt vthc ti; nhưng cho lòng con lúc nào cũng đầy nh yêu đbiến ktghét thành bn bè.

Nhưng tất cmi sự đu là do ý Ngài. Con chlà mt qunho, nhbé và cô đơn, bám víu vào cái cành khng khiu gi là đi sng. Nhưng Ngài đã sáng to con tnh mt hin hu đc đáo; như vy chc Ngài đã dành cho đi con mt con đưng đặc bit. Xin hưng dn con. Xin giúp con. Cho con m thấy con đưng ca nh.

Cho con trở tnh toàn vn cái con ni mà Ngài đã dđnh khi ban cho con đi sng này. Cái ht ging mà Ngài đã ươm trng là con, xin đưc tăng trưng đtrthành mt loài hoa qunhư

ý mun ca Ngài.

Giúp cho con trtnh mt con ngưi đúng nghĩa.”

 (Hết P.2-Tờ Kinh Số 10. Tiếp theo là : Chương Cuối .)

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0902501249