TỜ KINH SỐ 3 (Tiếp theo).

Phi có đêm dài mi thy ngày đp. Tôi stht bi nhiu ln nhưng chỉ cần thành công mt ln.

Tôi sẽ kiên ttheo đui mc tiêu cho đến khi thành công.

Tôi scgng, cgng và tiếp tc cố gng. Mi trngi chlà mt chm trtrong cuc hành trình và mt thử tch cho công trình to ln. Tôi sẽ theo đui và tôi sluyn mi kthut như tên thủy thủ rành ngh, hn sẽ luôn luôn hc cách lái tàu ra khi nhng cơn bão ln nh. Tôi skiên ttheo đui mc tiêu cho đến khi tnh công.

Từ nay, tôi shc và sdng mt bí quyết na ca các bc cao nhân. Vào cui ngày, dù ngày đó là mt tnh công hay thất vng, tôi sẽ cố gng thêm mt ln na. Bng mt cố gng mi. Khi thân thể tôi đã mệt mi, tôi sẽ chng cmi cám dnghngơi. Tôi scgng thêm mt ln na và nếu không tnh công, tôi li cố gng trli. Bt ctrong công vic gì, tôi sẽ không đmt ngày chm dt bng mt tht vng. Vi phương thc này, tôi đã gieo mm cho stnh công ngày mai. Nhng ai ngưng vic vào mt thi đim nht đnh, sẽ không thnào sánh kp vi cgng ca tôi. Khi mi ni ngưng tranh đu, cuc chiến ca tôi chmi bt đu. Mùa gt ca tôi sluôn luôn sung mãn.

Tôi sẽ kiên ttheo đui mc tiêu cho đến khi thành công.

Và tôi sẽ không đcác tnh công ngày hôm qua ru ngtôi trong thái đlưi biếng, bi vì đây là công thc ca him ha. Tôi sẽ quên nhng gì đã xy ra cho mt ngày đã qua, dù nó tt hay xu, và đón chào tia nng mi vi nim tin rng hôm nay slà mt ngày tt đp nht đi tôi.

Tôi còn thđưc, tôi còn kiên ttheo đui mc tiêu. Bi vì ngày hôm nay, tôi đã thu hiu đưc mt đnh lut ngàn năm ca tnh công là nếu tôi kiên trì cho đến cùng, tôi schiến thng.

Tôi sẽ kiên trì.

Tôi schiến thng.

 (Hết P.2-Tờ Kinh Số 3. Tiếp theo là : P. 2 - TỜ KINH SỐ 4.

 
    
        
    <!--share mxh-->
      <div id=

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0902501249