TỜ KINH SỐ 5

Và tôi sẽ phi làm nhng gì đây trong cái thi giquý báu còn li ca qng đi này? Trưc hết, tôi sẽ đậy kín chai nưc ca đi tôi, không đmt git nưc sông nào có thđổ ra trên cát. Tôi sẽ không hoang phí mt giây phút nào than khóc cho nhng bt hnh ca ngày hôm qua, bi vì tôi không di gì vất thêm nhng trái táo tt vào đng táo đã hư na. Nưc có thể chy ngưc trong dòng sui thi gian không?. Mt tri có mc ỡ Phương Tây và ln

Ở Pơng đông không?. Tôi có thể khơi li nhng li lm ngày hôm qua đsa đi không? Tôi có thể làm vết tơng ca ngày hôm qua biến mt bng suy tưng không? Tôi có thly li li nói đc ác, hành vi xu xa, thđon gian manh ca ngày hôm qua đưc không? Hoàn toàn là không. Vậy thì hãy đnhng gì đã xy ra nm yên dưi mộ và tôi sẽ không bao gingvchúng na.

Hôm nay tôi ssng như đây là ngày cui cùng ca đi tôi.

Ngày hôm nay là tất cả nhng gì tôi đang có và nhng giờ phút này là tt cmt thiên thu thc s

tc mắt tôi. Tôi xin chào đón bình minh hôm nay bng ni vui ưt mi ca ngưi tti va

đưc ân xá. Tôi sgiơ cao cánh tay đón mng và cm tmón qvô giá có tên là "ngày hôm nay".

Trong tận đáy tim, tôi tnh kính tơn ssng khi ngđến nhng ngưi còn sng ngày hôm qua, hôm nay đã nằm yên dưi m. Tôi là kmay mn, và nhng giờ phút này là mt phtng đc bit, dù tôi không xng đáng. Ti sao tôi đưc hưng nhng lc thú này, khi mà kẻ đo đc khôn ngoan hơn tôi đã nm xung? Có thlà họ đã hoàn tnh xong nhim vca đi h, trong khi tôi vn chưa xong? Vy thì đây là mt cơ hi cui cùng đtôi trtnh mt con ngưi đúng như tim năng đã có. Nếu thiên nhiên có dành cho tôi mt nhim v, thì đây là mt ngày để tôi bắt tay vào vic

Hôm nay tôi ssng như đây là ngày cui cùng cũa tôi.

Tôi chỉ có mt đi, và đi sng chlà mt đnh lưng ca thi gian. Khi tôi hoang phí thi gian, tôi cũng đã hy tiêu đi sng. Nếu tôi hoang phí ngày hôm nay, tôi shy thiêu trang cui cùng của trang sách đi tôi. Vì vy tôi sẽ nâng niu, trìu mến mi mt giây phút vì thi gian không bao gitrở li. Thi gian không ntin bc, bỏ vào trương mc ngày hôm nay đly ra ngày mai. Thi gian là gió thong, không ai có thcm gi. Tôi sôm cht tng giây ca ngày hôm nay bng cái ôm trang trng ca nh yêu giành cho mt vt vô giá. Mt nhà tỷ phú có thmua thêm đưc giây phút nào không trưc khi nhm măt ? Vy ttôi làm sao đnh giá đưc thi gian?

Hôm nay tôi ssng như đây là ngày cui cùng ca tôi. Tôi stnh né hoc tiêu dit nhng ktca thi gian. Tôi sẽ giết nhng do dự bng hành đng; tôi sgiết nhng nghi ngbng nim tin; tôi sẽ cưi vang trêu gho trưc nhng sợ hãi. Tôi sẽ không nghe nhng thị phi nhnhoi; tôi sẽ không bàn luận nhng câu chuyn vô b; tôi sẽ không thp vi nhng kvô công ri ngh. Tôi hiểu rng khi ăn không ngi ri, tôi đã cưp nhng thc ăn, nhng áo qun, nhng tin dng ca tha nhân. Tôi không thlà mt tên trm. Tôi là mt con ngưi vi đúng nghĩa ca con ngưi. Và hôm nay là ngày cui cùng đtôi bày tỏ cái vĩ đi ca con ngưi tôi.

Hôm nay tôi ssng như đây là ngày cui cùng ca tôi. Tôi sẽ hoàn tt mi nhim vụ phi làm ca ngày hôm nay. Hôm nay, tôi sẽ chơi đùa vi con cái tôi, vì ngày mai chúng sđi xa và tôi sẽ không còn chúng. (Còn tiếp theo)...

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0902501249