TỜ KINH SỐ 6

Thy triều dâng lên ri thutriu li rút xung. Mùa Hè đi tmùa Đông đến. Tia nng m áp không còn tcơn gió lnh thi qua. Mt tri mc ri ln. tng khuyết ri đy.

Nhng con chim vui chơi ri bay mt. Hoa nri tàn. Gieo mạ hôm nay ri mùa gt ngày mai. Tt cthiên nhiên là mt chu kỳ ca nhiu trng ti, cm xúc, và tôi cng chlà mt phn ca thiên nhiên. Như ngn thy triu, cm xúc tôi sẽ dâng cao, cm xúc tôi sẽ rút thp.

Hôm nay tôi slàm chmi cm xúc ca tôi.

Ít ngưi hiu đưc cái bí mt đó ca thiên nhiên, rng mi ngày, tôi thc dy vi nhng cm xúc khác bit. Niềm vui ngày hôm qua đã trthành ni bun ngày hôm nay, nhưng cái bun đó li biến tnh cái vui ca ngày mai. Trong tôi là cmt bánh xe luân hi, xoay vn tnim vui đến ni bun, từ hoan lạc đến đn đau, từ hnh phúc đến tht vng. Như mt cành hoa, tươi nhôm nay để tan ra ngày mai. Do đó, cái ni bun ca ngày hôm nay đã mang trong nó cái mm mng của nim vui ngày mai.

Hôm nay tôi slàm chmi cm xúc ca tôi.

Và tôi sẽ điều kim nhng cm xúc này như thế nào đmi ngày thêm đưc hiu qu? Tôi hiu rng nếu nhng cảm xúc ca tôi sai trt, nhng vic làm trong ngày shư ti. Cây cỏ cũng tuỳ thuc vào thi tiết đsinh trưng, nhưng tôi phi tto ra thi tiết ca tôi. Trong sgiao tiếp hàng ngày, nếu tôi chỉ đem đến mưa bão, gió lnh và bóng ti, nhng khách hàng, đng nghip hay nhân viên ca tôi cũng đáp trả lại bng mưa gió và bóng ti. Nếu tôi đem đến cho hnim

vui, tiếng cưi, lòng hăng say và ánh nng rc r, hsẽ phn ng vi hoan lc m cúng. Cái thi tiết mà tôi đã tạo ra, sẽ mang đến cho tôi mt mùa gt sung mãn.

Hôm nay tôi slàm chmi cm xúc ca tôi.

Và tôi sẽ điều kim nhng cm xúc này như thế nào đmi ngày là mt ngày hnh phúc và

nhiu tnh quả?. Tôi sthuc nằm lòng cái bí quyết rt xưa cũ: "Yếu là nhng kđsuy tưng

chi phi hành đng, mnh là nhưng ni dùng hành đng đchi phi suy tưng". Mi ngày, khi thức gic, tôi sẽ tự nhc nhvkế hoạch chiến đấu sau đây ca tôi, và sẽ không đcho ktlà bun bã, ti thân và thất vng... chiếm ng.

Nếu tôi thy cô đơn tôi sẽ hát ca,

Nếu tôi thy bun bã, tôi scưi nho,

Nếu tôi thy m mt, tôi sẽ gia tăng hiu năng, Nếu tôi thy sợ hãi, tôi slao đầu đi ti,

Nếu tôi thy do d, tôi snâng cao ging nói,

Nếu tôi thy thua kém, tôi sẽ chn cho nh mt báo qun tht đp, Nếu tôi thy nghèo kh, tôi sẽ hình dung ra nhng giàu sang phi đến, Nếu tôi thy bt lc, tôi sẽ nhớ lại nhng tnh công đã qua,

Nếu tôi thy vô nghĩa, tôi sẽ nhớ vnhng mc tiêu phi đt, Hôm nay tôi slàm chmi cm xúc ca tôi.

Và từ nay, tôi biết rng chnhng kcó khả năng kém ci mi dtmãn. Tôi không kém ci, Nên tôi luôn luôn phi tranh đu chng li nhng ngoi lc chi phi và đàn áp. Nhng kthù như tht vng và bun bã rất dễ nhn din, nhưng tôi hiu rng nhng ncưi và nhng thân thin hoan lạc cũng có thtiêu hy tôi. Tôi phi nâng cao cnh giác.

Nếu tôi quá tự tin, tôi sẽ nhlại nhng lm li,

Nếu tôi quá no đ, tôi sẽ không quên nhng ngày đói khổ đã qua, Nếu tôi thy nhàn hạ, tôi sẽ nhớ đến nhng đch th,

Khi đang say sưa vi chiến thng, tôi sẽ nhđến nhng giây phút ti ttrong nhc nhã, Nếu tôi thy quá mạnh, tôi sẽ che mt tri,

Nếu tôi đt đến sgiàu sang, tôi sẽ nhđến mt đa trẻ đói ăn, Nếu tôi qkiêu ngo, tôi sẽ nhli nhng giây phút yếu mm,

Nếu tôi thy khả năng mình vô đch, tôi sẽ nhìn lên nhng ngôi sao ca vũ trụ. (Còn tiếp theo)

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0902501249