TỜ KINH SỐ 6 (Tiếp theo)

Hôm nay tôi slàm chmi cm xúc ca tôi.

Vi kiến thc mi này, tôi cũng sẽ hiu và nhn rõ tâm trng ca nhng ngưi tôi sgiao tiếp. Tôi sẽ rng lưng vi nhng cơn gin và khó chu ca tha nhân, bi vì tôi hiu hchưa nm đưc cái bí quyết điu kim các xúc cm ca h. Tôi schu đng nhng mũi tên chế nho hôm nay vì ngày mai hsthay đi, và cuc giao tiếp slà mt nim vui chung

Tôi sẽ không bao giờ phán đoán tha nhân bng thái độ bày tca h, tôi stiếp tc kiên nhn giao tiếp dù họ đi xtrong ganh ghét. Ngày hôm nay, họ không chu trả vài đng cho mt chiếc xe lng lẫy, nhưng ngày mai hsđi cái dinh thca họ cho mt túp lu ca tôi. Kiến thc này là chìa khoá cho mi tnh công ca tôi.

Hôm nay tôi slàm chmi cm xúc ca tôi.

Từ nay tôi snhận rõ mi khúc mc vthái đca mi tha nhân tôi sgiao tiếp, cũng như thái độ của riêng tôi. Tôi ssn sàng đương đu và điu kim mi thái đ, dù tt xu ra sao, mi ngày khi thc giấc. Tôi sẽ làm chnhng thái đnày bng nhng hành đng ch cc, và khi tôi làm chủ chúng, tôi sẽ làm chủ đnh mnh đi tôi.

Hôm nay tôi slàm chđnh mnh tôi. và đnh mnh tôi là trtnh mt ngưi giàu nht thế gii.

Tôi slàm chtôiTôi slà mt vĩ nhân.

(Hết P.2-Tờ Kinh Số 6. Tiếp theo là : P. 2 - TỜ KINH SỐ 7 . 

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0902501249