TỜ KINH SỐ 7

Không mt sinh vt nào trên trái đt có thcưi, ngoi trcon ngưi. Cây ci có thể chy mủ khi bị chặt; tvật có thla khóc khi bthương ch; nhưng chcon ngưi mi có đưc phn tng quý báu là khả năng cưi, mt khả năng hoàn toàn trong sla chn ca tôi. Từ hôm nay tôi sẽ tập cái thói quen cưi này.

Khi tôi cưi, bao tca tôi tiêu hoá tt hơn, khi tôi cưi, gánh nng trên đôi vai tôi nhhn đi; khi tôi cưi, liu thuc bổ đó làm cho tôi trưng th. Tôi đã nm đưc bí quyết vĩ đi ca đi sng và sc khe.

Tôi scưi vi thế gian.

Và trên hết tôi scưi vi tôi, vì không gì lbch hơn khi con ngưi tcoi nh qquan trng. Tôi sẽ không rơi vào cm bẫy này ca trí óc. Bi vì dù tôi là mt phép lnhim mu ca thiên nhiên, tôi vn chlà mt hạt cát quay cung trong gió bão ca thi gian. Làm sao tôi biết đưc là tôi đã từ đâu dến đây, và sẽ đi về đâu sau này? Cái lo ngi ngày hôm nay strtnh ngu ngc khi nhìn li từ mưi năm ti. Ti sao tôi li để nhng sự kin nhỏ nhoi ca ngày hôm nay quy ry tâm trng?. Nhng gì đã xy ra trưc khi đêm xung đu là vô nghĩa trong dòng sông cũa thế kỷ.

Tôi scưi vi thế gian.

Nhưng làm thế nào mà cưi đưc khi tôi phi thưng xuyên trc din vi nhng con ngưi và hoàn cảnh trái ngang, gây cho tôi nhng bc tc, đau khổ và hn thù?.

Bn chữ tôi sẽ tập luyện cho tôi nm lòng, bn chstrtnh mt thói quen tht mnh m, bn chữ sxuất hin tự đng khi tôi cm thy không cưi đưc na. Bn chnày đã ra khi nhng trngi him nguy và giđi tôi trong thăng bng trt t. Bn chữ đó là: RI CŨNG QUA ĐI.

Tôi scưi vi thế gian.

Bi vì tất cnhng vật shu con ngưi thâu nht, ri cũng qua đi. Khi trái tim tôi nng trĩu vi ni bun, tôi sẽ tự an i tôi là ri cũng qua đi. Khi tôi say men thành công, tôi scnh giác tôi là việc này ri cũng qua đi. Khi tôi nghèo đói, tôi tự nhhoàn cnh này ri cũng qua đi. Khi tôi giàu sang, tôi sẽ tự hiu là cảnh sng này ri cũng qua đi. Cứ nhìn li nhng bc Đế Vương đã xây nhng Kim TTháp vĩ đi, cui cùng ri hcũng qua đi, nm yên dưi lòng msâu kín. Ngay ccái Kim Tự Tháp, mt ngày nào đó, chúng cũng squa đi, chôn vùi bi cát bi sa mc. Nếu tt cả ri cũng qua đi, ti sao tôi li lo ngi cho ngày hôm nay?.

Tôi scưi vi thế gian.

Tôi sẽ vẽ ngày này bng tiếng cưi, tôi sẽ đóng khung đêm này bng điu nhc. Tôi sbn rn vi ssng và không còn tgiđể bun than. Tôi shưng thtoàn vn cái hnh phúc ca ngày hôm nay. Cái hnh phúc đó không phi là kim cương để đem du ktrong hp đng. Nó không phi là rưu ngt để có thcha trong mt cái chai. Nó không thđgiành li cho ngày mai. Cái hnh phúc đó phi đưc gieo trng và gt hái ngay trong giây phút này. Và tôi luôn luôn nhớ kỹ điều đó.

Tôi scưi vi thế gian.

Và vi tiếng cưi, mi sự vt sẽ trvề đúng vi vtrí và tm vóc ca chúng. Tôi scưi nho nhng thất bại ca tôi và chúng sẽ biến mt trong đám mây ca nhng gic mng mi. Tôi scưi ngo nhng tnh công ca tôi và chúng stbôi xoá cái quan trng tmãn tôi đã đt đ. Tôi scưi vi gian ác và chúng sẽ xu h; tôi scưi vi thin tâm và chúng ssinh sôi nãy n. Mi ngày là mt chiến thng khi tiếng cưi ca tôi hoà đng và đưc đáp li bng tiếng cưi ca Tha Nn. Làm sao tôi tnh công đưc trong nhng giao dch thương mi nếu tôi chlàm nhng khách hàng ca tôi khó chu? (Còn tiếp theo)

 

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0902501249