TỜ KINH SỐ 7 (Tiếp theo)

Tôi sẽ cười với thế gian.

Từ nay, tôi chỉ khóc nhng git lệ vui mng. bi vì nhng bun bã, hi tiếc và bc bi không có mt giá trị nào trên thương trưng. Chỉ nhng ncưi mi trao đi đưc vi bc vàng và nhng li nói du ngt, ttn đáy tim, mi có thxây đưc lâu đài.

Tôi sẽ không bao ginglà tôi qquan trng, quá khôn ngoan, quá nhiu quyn lc, mà quên đi cái thói quen cưi đùa vi tôi và vi thế gian. Tôi sluôn luôn gitâm hn ca mt đa trthơ, bi vì chtrẻ nhmi biết nhìn lên phía tn. Khi tôi còn biết nhìn lên phía tn, tôi còn khnăng tăng tng.

Tôi scưi vi thế gian.

Và tôi còn biết cưi, tôi sẽ không bao ginghèo khó. Cái tng phm quý báu này là mt tng phm tôi phải kính cn gigìn. Tôi chthc sthành công khi tôi có hnh phúc và có tiếng cưi. Bi vì tiếng cưi cho tôi hưng thtrn vn cái hnh phúc. Tiếng cưi là chìa khoá ca hnh phúc, như ly rưu ngt sẽ làm đm đà hương vca ba cơm.

Tôi scưi,

Tôi sẽ hnh phúc, Tôi stnh công,

Tôi slà ngưi giàu nht thế gii.

(Hết P.2-Tờ Kinh Số 7. Tiếp theo là : P. 2 - TỜ KINH SỐ 8. 

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0902501249