TỜ KINH SỐ 8

Hôm nay tôi sẽ gia tăng giá trca con ngưi tôi gp trăm ln.

Mt chiếc lá tơ hèn mn nhcái biến chế mu nhim ca con sâu mà trthành tơ la.

Mt đng bùn lầy nhcái sáng to kỳ diu ca con ni mà trtnh mt lâu đài.

Mt thân cây cn ci nhcái tài năng dim o ca ngưi nghnhân mà trtnh mt tác phm nghệ thut.

Mt mảnh lông tru nhờ cái khnăng ct xén ca ngưi thgii mà trtnh mt bqun áo quý phái.

Nếu mt cái lá, mt đng bùn, mt miếng g, mt chùm lông có thgia tăng giá trca chúng gp trăm ln hay cả ngàn ln, thì ti sao tôi không thể biến to cái ht cát, cái nguyên tmang tên tôi tnh mt giá trị vĩ đi?

Hôm nay, tôi sẽ gia tăng giá trca con ngưi tôi gp trăm ln.

Tôi ging như mt hạt thóc phi đi din vi ba hưng tương lai. Ht thóc có thđưc cha vào kho ri mt ngày nào xay nu thành đăn cho gia súc. Hay ht thóc có thxay ra thành go ,ri bt, ri làm thành nhng chiếc bánh ngon ngt. Hay nó có thđưc ươm, ny mm ri cy thành trăm ngàn hạt ging khác, rải rác trên sut cánh đng thơm lng nhng nhành lúa mi.

Tôi ging như hạt thóc trên vi mt điu khác bit: Ht thóc không thla chn tương lai cho nó. Nó không biết là sẽ trtnh đồ ăn cho gia súc, tnh bt cho mt cái bánh ngt, hay thànging cho ngàn cây lúa. Tôi có sự la chn đó. Và tôi tha tôi sẽ không để ai vt đi tôi vào cho bn gia súc hay nghin nát đi tôi thành bt cám. Mc cho nhng tng đá ngàn cân ca tht vng và thua lỗ đè nng, tôi sẽ không bvtan nnhng ht thóc và chu xếp đt bi hành đng ca ngưi khác.

Hôm nay, tôi sẽ gia tăng giá trca con ngưi tôi gp trăm ln.

Đtăng tng và sinh n, hạt thóc phi đưc chôn vùi dưi bóng ti sâu trong lòng đt. Nhng tht bi, lầm li, ngu xun và sự bt lc ca tôi cũng là mt loi bóng ti mà tôi phi chu đng để có thể tăng tng và sinh n. Ri mt ngày, như ht thóc sẽ vươn cao nhng mxanh và nhng chùm hoa go, dưi sự p ủ ca nng, ca mưa, ca gió; tôi cũng sp ủ thân thtôi, tóc tôi để hoàn tnh nhng mng tưng. Để tăng trưng toàn vn, ht thóc còn tuỳ thuc vào snâng đca thi tiết, nhưng tôi thoàn toàn tự do trong cái la chn vthi tiết ca đi tôi. Hôm nay, tôi sẽ gia tăng giá trca con ngưi tôi gp trăm ln.

Và tôi slàm sao đđạt đưc ý nguyn này? Trưc hết, tôi sđt cho tôi nhng mc tiêu phi đt trong môt ngày, trong mt tun, trong mt tng, trong mt năm và cmt đi. Giông như ht mưa phi tươi mát đhạt ging ny mm, tôi phi có mc tiêu đnh sn trưc khi đi tôi bt

đu tăng tng. Khi đt ra nhng mc tiêu, tôi sly nhng tnh qutt đp nht tquá khlàm tiêu chun, ri nhân nó lên ctrăm ln. Cái mc tiêu này strtnh tiêu chun ca đi tôi trong tương lai.

Tôi sẽ không quản ngại rng mc tiêu ca tôi qcao, vì ging như ngưi kbinh, tôi tlà hưng mc tiêu tôi về phía mt tng đbắn đưc mt con Đi Bàng, hơn là nhm con Đi Bàng ri bắn phi mt bi cây.

Hôm nay, tôi sẽ gia tăng giá trca con ngưi tôi gp trăm ln.

Tôi sẽ không sợ hãi vđcao ca mc tiêu, dù rng tôi svp ngã nhiu ln trưc khi ti đích. Khi vấp ngã, tôi sđng dậy ngay, vì tôi hiu rng không mt Cao Nhân nào mà không vp ngã nhiu ln trong đi h. Chcó mt con sâu mi không vp ngã. Tôi không phi là con sâu. Tôi không phi là ngn c. Tôi không phi là mt con tru. Tôi là mt con ngưi đúng nghĩa. (còn tiếp theo)

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0902501249