TỜ KINH SỐ 2 (Tiếp theo) - Bí mật của Phan Thiên Ân- Người giàu nhất thế giới.

Bng yêu tơng. Bi vì nếu yêu thương là chìa khóa mrng nhng con tim nhân loi; yêu tơng cũng slà manh áo giáp đẩy xa nhng mũi tên hn thù và nhng gươm đao ganh ghét. Khó khăn và tht vng sđng phi manh áo giáp mi ca tôi và trtnh nhng ht mưa mm đẹp. Manh áo giáp sẽ che chở tôi trong chợ búa giang hồ và sẽ an i tôi trong nhng lúc cô đơn. Nó sẽ đẩy tôi lên khi nhng hsâu tuyt vng, và sẽ an thn tôi trong nhng giờ phút say men chiến thng. Càng xdng, nó sẽ càng dy chc; cho đến mt ngày, tôi sẽ không cn nó na, vì

da tôi đã trtnh mt phn ca manh áo giáp đó. Và tôi sbưc đi nhẹ nhàng trong mi nh thế, xu hay tt; và tôi sẽ hãnh din chp nhn chđng trên đnh cao ca kim ttháp loài ngưiTôi xin đón chào ngày hôm nay bng yêu thương ttn đáy timVà tôi sxtrí ra sao khi bị đe da bi tha nhân?

Bng yêu tơng. Trong im lng, tôi stthm cho tôi nghe câu nói yêu thương. Dù im lng, nhưng li yêu thương sẽ sáng rtrong mt tôi, run run trên môi cưi tôi; du dàng trong cánh tay tôi. Và tim họ sẽ mrng. Vì ai sẽ phủ nhn li mi tự đáy tim tôi, ai sđóng ca trưc đnghmang từ stnh kính ca con tim?

Tôi xin đón chào ngày hôm nay bng yêu thương ttn đáy tim. Nhưng trên hết, tôi syêu tôi. Vì yêu tôi, nên tôi sẽ xem xét chn la cn trng tt cmi vt đang xâm nhp vào thân thtôi, tâm hn tôi, trái tim tôi. Tôi sẽ không chìu đãi qmc cái đòi hi ca thân xác tôi, vì tôi yêu cái thân thể này khi nó thật trong sch và điu đ. Tôi sẽ không bao giđtrí óc tôi hp thnhng xu xa, nhng điều ác và nhng bi quan, vì nó phi luôn luôn đưc bay cao trong tư tưng khôn ngoan của các bậc cao nhân.Tôi cũng không bao giđtâm hn tôi trtnh tmãn và lưi biếng; tôi

sẽ nuôi nng nó hàng ngày vi li khn nguyn và gitâm thin. Và tôi sẽ không bao giđể con tim tôi trthành nhỏ nhoi và cay đng; tôi sẽ chia xẻ nó vi tha nhân, sẽ nhìn nó tăng trưng và sưi m thế gian này.

Tôi xin đón chào ngày hôm nay bng yêu thương ttn đáy tim.

Từ nay tôi xin đưc yêu mi ngưi không điu kin. Tgiờ phút này, mi hn thù đã chy khi giòng máu trong châu thân tôi; tôi không còn tgiđể căm ghét, chỉ còn tgicho yêu thương. Tgiờ phút này, tôi sbưc đi nhng bưc đu tiên ca mt con ni thc sgia muôn ngưi. Vi yêu thương, mi nghip vca tôi cũng sbiến dng và chúng sẽ đem đến cho tôi nhng phn thưng triu ln mơ ưc. Dù tôi có đy đmi kiến thc và kinh nghim hơn ngưi, tôi sthất bi nếu tôi không có yêu thương. Vi yêu thương, dù yếu kém vmi phương diện, tôi cũng sthành công.

Vì vy, cho tôi đón chào ngày hôm nay bng yêu thương từ tn đáy tim. Vì tôi phi tnh công.

(Hết P.2-Tờ Kinh Số 2. Tiếp theo là : P. 2 - TỜ KINH SỐ 3 .

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0902501249